Bartosz Piwowarski tel. 533 040 200 Nieruchomości gruntowe i komercyjne Adres email: bpiwowarski@bpiwn.pl   Marek Dulniawka tel. 794 040 290 Sprzedaż i wynajem mieszkań oraz domów Adres email: marek.dulniawka@bpiwn.pl   Maciej Petniunas tel. 794 040 223 Sprzedaż mieszkań i domów Adres emai: maciej.p@bpiwn.pl   Adres firmy: Olsztyn 10-448, ul. Bartosza Głowackiego 14/5